Program dozatorjev MDT je namenjen za doziranje in mešanje novega in ponovno mletega granulata.Dozatorje serije MDT lahko namestimo neposredno na brizgalni stroj, lahko pa kot centralno enota za več strojev. V popolni avtomatski ciklus, lahko povežemo pet dozatorjev ali mešalcev.

Večina dozatorjev je opremljena z mikroprocesorjem, tako, da je možno shraniti programe. Dozatorji so opremljeni z gravimetrijskimi mešalci, zaradi enostavnosti in preciznosti.

transporter granulata | sušilci plastičnih mas | dozatorji in mešalci | hladilni sistemi | centralni sistemi | temperirne naprave
granulatorji | roboti in manipulatorji | transportni trakovi | babyplast | drobilci |
stroji oima